fbpx

Aktualności

Biofeedback

W Ośrodku prowadzona jest nowoczesna terapia BIOFEEDBACK. Podstawowe zastosowanie EEG biofeedback, to optymalizacja pracy mózgu oraz odzyskiwanie utraconych funkcji powstałych w wyniku urazów okołoporodowych, wad rozwojowych, chorób i urazów mózgowych(wypadki drogowe):

 

 • ADD, ADHD ( nadpobudliwość psychoruchowa – duża skuteczność !!! )
 • anoreksja, bulimia
 • agresja , ataki paniki , autyzm
 • bezdech senny , ból przewlekły
 • choroba Alzheimera , choroba dwubiegunowa, choroba Lyme
 • depresja
 • jąkanie, lęk
 • migrena , moczenie nocne , mózgowe porażenie dziecięce
 • natręctwo myślowe
 • niepokój psychoruchowy , nerwice
 • obniżone poczucie własnych wartości, opóźnienie rozwoju dziecka, upośledzenie umysłowe
 • padaczka , parkinsonizm
 • schizofrenia, psychozy
 • somnambulizm ( lunatyzm )
 • stresu
 • stwardnienie rozsiane
 • syndrom Tourette’a i choroba tikowa
 • syndrom przed menstrualny
 • trema
 • udar mózgu , uraz czaszki, wylew
 • uzależnienia : od alkoholu, od jedzenia, od leków, narkotyków, seksu, itp
 • zaburzenia autoimmunologiczne (alergie)
 • zaburzenia koncentracji uwagi i sekwencyjnego przetwarzania
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp. )
 • zaburzenia snu
 • zaburzenie planowania swoich poczynań
 • zaburzona samoocena

 

W związku z tym że do zajęć tych kwalifikuje się dzieci powyżej 4 roku życia, zajęcia te realizowane są poza podstawowym pakietem zajęć.


BIOFEEDBACK-KONCETRACJA

Najważniejszą i chyba najistotniejszą cechą tego urządzenia jest to, że aby uzyskać odpowiedni i pożądany efekt należy się całkowicie skoncentrować i wyciszyć w taki sposób aby w zachodzących w naszym mózgu elektrochemicznych procesach, dominowała emisja fal alpha. Mózg człowieka to fantastyczny biokomputer, o nieograniczonej pamięci, szybkości działania, fenomenalnych parametrach. Synchronizacja obu półkul mózgowych , pozwala na lepsze wykorzystanie nieograniczonych możliwości tkwiących w umyśle każdego człowieka. Kluczowym elementem takiego działania jest nauka relaksu, rozluźnienia fizycznego i umysłowego, czyli uzyskania na życzenie stanu umysłu, w którym mózg emituje fale o dominującej częstotliwości ok.10 Hz (poziom alpha). Jest to stan charakterystyczny dla spokoju, odprężenia, a jednocześnie poziom, w którym człowiek jest w stanie spokojnie logicznie myśleć i kojarzyć fakty wzbogacając je o elementy wyobraźni i intuicji. Poziom alpha oznacza bowiem kontakt z prawą półkulą mózgu , niedocenianą przez ludzi półkulą artystyczną, duchową, siedliskiem pamięci i intuicji.
Głównym celem tego jest:

 

 • poprawienia uwagi i koncentracji
 • uspokojenia dla osób pracujących w warunkach dużego stresu
 • lepszego przyswajania materiałów przed egzaminami, klasówkami
 • poprawy zapamiętywania, również w zakresie nauki języków obcych
 • uspokojenia dla osób z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • dla osób uprawiających sport celem poprawienia wyników sportowych
 • dla artystów, aktorów pisarzy celem spotęgowania wyobraźni
 • dla osób których praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji
 • przy towarzyszącej nam dużej tremie , napięciu, stanach lękowych
social position

Dodaj komentarz


F