fbpx

Mądra sowa radzi!

Dzieci z jakimi schorzeniami nadają się na turnus rehabilitacyjny ?

mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspergera, przepukliny oponowo- rdzeniowe, zespół downa, opóźnienia psychoruchowe, komunikacyjne, wady genetyczne, stany pourazowe, choroby metaboliczne, genetyczne, upośledzenia umysłowe, padaczka, schorzenia kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, wady postawy, stany po-udarowe, stany powypadkowe, stany pourazowe – z całego kraju oraz z zagranicy.


Jak długo trwają turnusy rehabilitacyjne i dlaczego warto na nie jeździć ?


Turnusy trwają 14 dni (turnus organizowany jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej), warto jeździć ponieważ jest to – forma aktywnej rehabilitacji z elementami wypoczynku – poprawa sprawności psychofizycznej – rozwijanie umiejętności społecznych – pobudzanie i rozwijanie zainteresowań – rozwijanie umiejętności społecznych – niekonwencjonalne metody usprawniania pacjentów : hipoterapia, dogoterapia- budowanie kontaktu

Jakie są wskazania i przeciwwskazania do korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacji ruchowej podczas turnusu ?


W przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizykoterapeutyczne postępowanie zgodne jest ze wskazaniami lub przeciwwskazaniami dotyczącymi indywidualnej jednostki chorobowej. Podczas pierwszego badania wymagane jest zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ( przebieg schorzenia, książeczka zdrowia, aktualne zdjęcie RTG stawów biodrowych).

Czy oprócz zabiegów w ośrodku są organizowane popołudniowe zajęcia ?


Oprócz zaplanowanych zajęć, Ośrodek oferuje także zajęcia popołudniowe, m.in. :

  •  ,, Hipoterapia dla rodziców”,
  •  ,, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,
  • ,, Muzykoterapia”,
  • ,, Dogoterapia”,
  • zajęcia manualne,
  • ,, Bajkoterapia”
  • ,, Angielski na koniu”
  • ,,Trening autogenny Schultza”
  • ,, Mini kino”

W co przede wszystkim należy się zaopatrzyć przed przyjazdem na turnus ?


Podczas pierwszego badania wymagane jest zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ( przebieg schorzenia, aktualne zdjęcie RTG stawów biodrowych). Warto też zabrać ze sobą odpowiedni strój na zajęcia hipoterapii ( spodnie : najlepiej gdyby były wykonane z nieśliskiego materiału, elastyczne, bez grubych szwów). Niezbędne rzeczy dnia codziennego do pielęgnacji dziecka.

Czy istnieją normy wiekowe dotyczące przyjmowania dziecka na turnus ?


Na naszym Ośrodku nie istnieją żadne normy wiekowe dotyczące przyjęcia dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Jak wygląda zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas turnusu ?


Obiekt posiada 23 pokoje mieszkalne (2-osobowe) z węzłami sanitarnymi, w pełni przystosowane dla naszych podopiecznych. Wyżywienie – firma cateringowa – 3 posiłki ( możliwość zamówienia posiłków dla pacjenta z dietą) , możliwość miksowania posiłków oraz korzystania z kuchni na Ośrodku.

Co to jest Zespół Aspergera?


Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego.

Co to jest Autyzm i jakie są jego przyczyny ?


zaburzenie rozwojowe, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu to obecnie to najczęściej występujące całościowe zaburzenia neurorozwojowe.
Przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m. in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu.
Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi. Osoby te zwykle z trudem nawiązują relacje a innymi ludźmi, mają problemy z komunikacją i myśleniem abstrakcyjnym., u części z nich występują również trudności w uczeniu się.
Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe, „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane. Obok trudności z wyobraźnią i interakcjami społecznymi mają również problemy z kontrolą swoich zachowań.
Trudności z komunikacją:
Osoby z autyzmem doświadczają trudności zarówno z komunikacją werbalną i niewerbalną. Często rozumieją wypowiedzi innych osób w sposób bardzo dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarkazmu, zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Duże trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów.
Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona. Zazwyczaj są w stanie zrozumieć częściowo, co do nich mówią inni. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy i symbole wizualne.
Są też osoby z autyzmem, które mają dobre umiejętności językowe, lecz z trudem przychodzi im nawiązanie dialogu (wzajemny charakter rozmowy), w związku z czym często powtarzają słowa wypowiedziane przez rozmówcę (echolalia) lub trzymają się jednego tematu i mówią bez przerwy np. o swoich zainteresowaniach.
Trudności w relacjach społecznych:
Osoby z autyzmem mają często problemy z rozpoznawaniem lub rozumieniem emocji i uczuć innych osób a także z wyrażaniem własnych. To sprawia, że trudno im nawiązywać relacje społeczne. Mogą:
nie rozumieć niepisanych zasad społecznych,
robić wrażenie obojętnych, bo nie zauważają lub nie rozumieją emocji innych osób,
preferować spędzanie czasu w samotności aniżeli szukać towarzystwa innych ludzi,
zachowywać się „dziwnie” lub nieadekwatnie do sytuacji,
Osoby autystyczne mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Niektóre z nich chcą nawiązywać relacje z innymi ludźmi ale nie wiedzą w jaki sposób.
Trudności z wyobraźnią społeczną:
Wyobraźnia społeczna pozwala nam na rozumienie i przewidywanie zachowań innych osób, rozumienie abstrakcyjnych pomysłów czy sytuacji nie związanych z codziennym życiem. Problemy z wyobraźnią społeczną sprawiają, że osoby z autyzmem mają trudności z:
przewidywaniem tego co zaraz nastąpi lub może nastąpić,
rozumieniem zagrożeń, np. wybieganie na ruchliwą ulicę może być niebezpieczne,
uczestnictwem w grach i zabawach opierających się na wyobraźni (dzieci z autyzmem mogą czerpać z nich przyjemność, ale mają tendencje do odgrywania wciąż tego samego),
przygotowaniem się na zmiany i planowaniem,
radzeniem sobie z nowymi, nietypowymi sytuacjami.

Dlaczego Nebulizacja jest metodą przyjazną dla rodziny?


Wśród wielu zalet nebulizacji warto wymienić następujące:
dzięki temu, że pojawiły się małe, poręczne i proste w użyciu inhalatory , nebulizacja stała się metodą dostępną w warunkach domowych
może być bezpiecznie stosowana u dorosłych jak również u dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych (w tym również u niemowląt)
wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce (nawilżenie i oczyszczenie dróg oddechowych np. inhalacje roztworem soli fizjologicznej) jak i leczeniu chorób układu oddechowego (np. nieżytu nosa i gardła, astmy oskrzelowej)
pozwala na szybki i bezpośredni transport leku do zmienionych chorobowo regionów układu oddechowego (tym samym ogranicza niepożądane, ogólnoustrojowe skutki leków)
umożliwia dostosowanie dawki leku (także podawanie kilku leków jednocześnie) indywidualnie do aktualnego stanu pacjenta

Co to jest chiropraktyka , jakie jest jej zastosowanie ?


dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, utożsamiana z kręgarstwem. Rodzaj terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu.
Chiropraktyka pomaga w niwelowaniu bólów w mięśniach lub kręgosłupie, które są umiejscowione w okolicach szyi i pleców. Często ból jest wynikiem urazu, niekiedy jego przyczyną jest nieprawidłowa postawa lub siedzący tryb życia. Niejednokrotnie do pojawienia się dolegliwości bólowych przyczynia się rodzaj wykonywanej pracy i nieustanny stres.
W metodzie tej stosuje się dodatkowo:
odpowiednią dietę,
rehabilitację,
akupunkturę,
bioenergoterapię,
ćwiczenia fizyczne,
ziołolecznictwo.
Wskazaniami do terapii manualnej, jaką jest chiropraktyka, są:
bóle w okolicy krzyża,
dolegliwości stawu biodrowego,
migrena,
zwyrodnienie kręgosłupa.
Przeciwwskazania do terapii manualnej:
stany zapalne kręgosłupa,
choroby nowotworowe,
bóle klatki piersiowej,
osteoporoza,
złamania,
niewydolność więzadeł,
miażdżyca tętnic.

F