fbpx

Zabiegi

Surdologopedia


Project Description

Surdologopedia

Zajmuje się;

  • nauczaniem ( kształtowaniem ) mowy w wypadku jej braku lub utraty
  • usuwanie zaburzeń głosu
  • usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem słuchu

Przedmiotem badań jest mowa osób z wada słuchu , a dokładniej teoria i praktyka komunikacji , jej zaburzeń w aspekcie rewalidacji tych osób .

Celem głównym jest kształtowanie, wychowanie i terapie osób z wada słuchu zgodnie z podstawowymi zasadami logopedii .

Zadania szczegółowe;

  • wychowanie lub rozwijanieróznych sposobów komunikowania się , czyli umiejętności nadawania i odbierania tekstów słownych , pisemnych lub sygnalizacyjnych dzieci z wada słuchu czyli przygotowanie do swobodnego porozumiewania się z otoczeniem
  • kształtowanie mowy , czyli dbanie o jej najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym .
  • Doskonalenie wyrazistości wypowiedzi i terapi rozumienia stekstów słownych przez osoby ogłuchłe po 5 roku zycia
  • Eliminowanie zachowań zakłucających proces komunikowania się oraz kształtowanie wszechstronnego i zaintegrowanego rozwoju psychomotorycznego
  • Ustalenie i weryfikowanie kompleksowej diagnozy.
  • Pomoc poradnictwo rodzinne.
  • Organizowanie współpracy i współdziałania ze specjalistami wspierającymi rozwój dzieci z wadą słuchu.

F