fbpx

Zabiegi

Sala koordynacji


Project Description

Sala koordynacji

Sala Koordynacji Wzrokowo – Ruchowej jest to specjalne wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.
Sala Koordynacji Wzrokowo – Ruchowej nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej.
Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami:
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • autyzmem
  • zespołem Downa
  • chorobą psychiczną
  • zaburzeniami mowy na tle nerwicowym
  • osoby z demencją
  • Sala Koordynacji Wzrokowo – Ruchowej stwarza im możliwości autentycznego przezywania świata i otoczenia tym, którzy są „inni”.
Niepełnosprawna osoba w Sali Doświadczania Świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, na których chce się skoncentrować i którymi pragnie się zajmować. Motywacją ich wyborów nie są działania terapeutów, lecz elementy tworzące salę. Oddziałują one korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwiają odprężenie lub stymulację. Pobyt w Sali Doświadczania Świata pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadza do poprawy komunikacji.
Seans w tej sali – dla osób sprawnych – jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.

F