fbpx

Zabiegi

Rehabilitacja oddechowa


Project Description

Rehabilitacja oddechowa

W leczeniu przewlekłym wielu chorób układu oddechowego w tym astmy zaleca się REHABILITACJE ODDECHOWĄ .

Jednym z najważniejszych elementówrealizowanych w programach rehabilitacyjnych jest demonstracja w sytuacji

  • nauka efektywnego kaszlu
  • ćwiczenia związanie z fazą wydechową ( dmuchanie przez rurkę do naczynia z wodą )
  • oklepywanie klatki piersiowej
  • ćwiczenia ogółnousprawniające

Podstawowym zadaniem programów jest edukacja chorych w uwzględnieniem zasad samokontroli( ocena sztywnego przepływu wydechowego PEF , poznanie tzw systemy „stref”

rodzaje ćwiczeń

  • POZYCJA WOŹNICY – jedna z form zachowań przedewszystkim chorych z astmą oskrzelową jest przyjmowanie odpowiedniej pozycji w trakcie napadu duszności 
  • DRENAZ OSKRZELI -zadaniem drenażu jest usunięcie zalegającej w drzewie oskrzelowym wydzieliny  poprzez wspomaganie mechanizmów fizjologicznych ( funkcja czyszcząca nabłonka rzęskowego, odruch kaszlu). Zalecany jest przedewszystkim w przypadku hipersekrecji z wysiękowym zapaleniem oskrzeli jest metoda zabiegania powstawania zarostów opłucnej oraz zapalenia płuc.

REHABILITACJA ODDECHOWA / FIZJOTERAPIA ODDECHOWA/  W NASZYM  OŚRODKU STOBNO 

DLACZEGO? Przewlekłe schorzenia układu nerwowo-mięśniowego prowadzą do postępującego osłabienia mięśni, także klatki piersiowej, co jest powodem powolnego, lecz stałego osłabiania amplitudy ruchów oddechowych. W połączeniu z deformacjami szkieletu prowadzi to do przewlekłej hipowentylacji płuc, która może skutkować niewydolnością oddechową, czyli spadkiem prężności tlenu lub/i wzrostu dwutlenku węgla w krwi tętniczej. Innymi przyczynami niewydolności oddechowej są choroby płucne i związane z nimi zwiększone zalegania wydzieliny w drogach oddechowych oraz niemożność jej ewakuacji, co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen u pacjenta z chorobą nerwowo-mięśniową.

Amerykańscy naukowcy w swoich badaniach wykazują, że to właśnie sprawność mechanizmów nerwowo-mięśniowych utrzymuje drożność dróg wydechowych. W przypadku chorób nerwowo-mięśniowych zalegająca wydzielina sprzyja częstszym i dłuższymzachorowaniom na infekcje dróg oddechowych. Opiekunowie chorych dzieci bardzo często mylnie kojarzą powstające problemy oddechowe z prostymi infekcjami  przeziębieniowymi. W wielu przypadkach poważne infekcje dają skąpe objawy.

DLA KOGO? Rehabilitacja oddechowa u osób z porażeniem mózgowym (w tym MPDz), dystrofią mięśniową, niedowładem czterokończynowym itp. wymaga specjalistycznego przygotowania opiekuna.

JAK? Program usprawniania osoby chorej powinien być indywidualny i dostosowany do często dynamicznie zmieniającego się stanu chorego. Wśród metod rehabilitacji pulmonologicznej zasadnicze miejsce zajmują inhalacje, zabiegi toalety drzewa oskrzelowego (drenaż, ćwiczenia efektywnego kaszlu, techniki ewakuacji wydzieliny, terapia dodatnim ciśnieniem wydechowym) oraz ćwiczenia oddechowe. W zależności od stanu osoby chorej taka toaleta powinna być wykonywana nawet 3 razy dziennie.

JUŻ TERAZ W OŚRODKU HIPOTERAPII I REHABILITACJI DZIECI = STOBNO =:   W ostatnich latach fizjoterapia przeżywa intensywny rozwój. Dostępne są coraz nowsze techniki pracy z pacjentem, ułatwiające maksymalnie intensywną rehabilitację przy mniejszym nakładzie pracy osoby trzeciej. To właśnie oferujemy Państwu w Stobnie.

W IIpoł. lutego 2016 wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez opiekunów i idąc o krok dalej w kompleksowym i holistycznym podejściu do naszych podopiecznych postanowiliśmy uruchomić         Dział rehabilitacji oddechowej:

* po pierwsze inhalatornia i inhalatornia/SI – ośrodek został przygotowany i stworzone zostało miejsce do wykonywania inhalacji, specjalnie przygotowana kadra jest już gotowa, aby przekazać Wam metodykę poprawnie wykonanej i efektywnej inhalacji

* po drugie szkolenia dla wszystkich w zakresie przeprowadzania drenażu oskrzelowo-płucnego, autogenicznego i z użyciem alternatywnych metod:

*systemy PEP (maska PEP)

*systemy OPEP (Aerobika, Quake)

* po trzecie GROTA SOLNA: stworzona dla pacjentów i ich opiekunów – zalety mikroklimatu morskiego w nowym  pomieszczeniu + generatory aerozolu solnego/na życzenie/ w pakiecie z reh.oddechową w  Waszych pokojach!

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z nowego działu rehabilitacji oddechowej, gdzie terapeuci pokażą, wytłumaczą i nauczą Was opiekunów, jak wykonywać toaletę drzewa oskrzelowego i tym samym podnieść jakość i komfort oddechowy  dnia codziennego Waszego dziecka.


F