fbpx

Zabiegi

Ortoptyka


Project Description

Ortoptyka

Rehabilitacja ortoptyczna obejmuje;

  • wykrywanie zeza ukrytego
  • poprawe zdolności kontrolowania zeza okresowego
  • upłynnianie ruchów gałek ocznych
  • ćwiczenia obuocznego widzenia przed i po operacji zeza
  • cwiczenia kontrolowania ustawiania oczu
  • poprawę zakresu konwegencji (ruch bieżny gałek ocznych )
  • zwiększenie okresu widzenia obuocznego
  • ćwiczenia widzenia trójwymiarowego (stereoskopowego)
  • usprawnianie koordynacji oko-ruchowej /wzrokowo-ruchowej

Ortoptyka jest działem okulistyki zajmującym się badaniem i leczeniem zaburzeń w ustawieniu  i ruchach gałek ocznych . Diagnoza i leczenie odbywa się przy pomocy specjalistycznej aparatury i testów okulistycznych i odpowiednio dobranych ćwiczeniach .

Rehabilitacja ortoptyczna polega na koordynacji procesu widzenia.

Podstawowym celem leczenia ortoptycznego jest uzyskanie obuocznego widzenia niezbędnego w prawidłowym odbiorze wrażeń wzrokowych

Więcej informacji na temat Ortoptyki na stronie  www.leczenie-zeza.pl


F