fbpx

Zabiegi

Muzykoterapia


Project Description

Muzykoterapia

Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy, psychologów i psychoterapeutów oraz fizjoterapeutów. Zjawisko leczniczego działania dźwięków na sferę psychiczną człowieka znane było od najdawniejszych dziejów ludzkości, a w starożytności powstały pierwsze teorie dotyczące estetycznych walorów muzyki i jej możliwości wychowawczych .Muzyka może nas wzruszac, ale także wywoływac w nas negatywne jak i pozytywne emocje. W muzykoterapi możemy wyróżnić: muzykoterapię aktywną do której zaliczamy śpiew, grę na instrumencie, taniec lub wykonywanie ćwiczeń przy muzyce oraz muzykoterapię receptywną, czyli słuchanie muzyki, relaksowanie sie przy niej czy też wizualizacje.

W pierwszym przypadku, czyli muzykoterapii aktywnej, stosuje się ją jako uzupełnienie technik psychoterapeutycznych. Poprzez śpiew, taniec lub grę na instrumencie pacjent wykonuje ćwiczenia ruch, który pomaga mu w odzyskaniu sprawności lub pomaga w rehabilitacji. Jeśli chodzi o udział w sesjach muzykoterapii, to mogą w niej brać udział praktycznie wszyscy, nie zalecana się poddawaniu się muzykoterapii osobom z zaburzeniami ostrych stanów psychosomatycznych jak i osobom cierpiącym na epilepsję muzykogenną.

Muzykoterapia dziecięca ma najczęściej formę terapii aktywnej. Ekspresja muzyczna poprzez gest, ruch, śpiew jest znacznie bliższa dziecku niż człowiekowi dorosłemu, gdyż stanowi naturalny czynnik jego życiowej aktywności. Niemowlę wykazuje zainteresowanie zabawą przy użyciu dźwięcznych zabawek, zwraca głowę i uśmiecha się w kierunku źródła dźwięk, bawi się w wystukiwanie rytmu, klaskanie w określonym rytmie, wykonuje ruchy taneczne, śpiewa własne melodie, usypia pod wpływem kołysanki śpiewanej przez matkę.

Zastosowanie muzykoterapii w różnych chorobach dzieci Muzykoterapia dziecięca znajduje szerokie zastosowanie w neuropsychiatrii, głównie w przypadkach opóźnień w rozwoju, u osób z uszkodzeniami mózgu, w autyzmie wczesnodziecięcym, przy zaburzeniach zachowania się, w nerwicach, u dzieci z defektami fragmentarycznymi. Stosuje się też zwykle muzykę w leczeniu dzieci sparaliżowanych, niewidomych i głuchych i ogólnie w pediatrii dla celów profilaktycznych.


F