fbpx

Zabiegi

Masaż leczniczy


Project Description

Masaż leczniczy

W ośrodku mali pacjenci poddawani są zabiegowi masażu, stosowany jest masaż klasyczny jak i masaż Shantala.

 

Masaż Shantala skierowany jest zarówno dla niemowląt oraz dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy, jak i dla niemowląt i dzieci z tzw. grupy ryzyka, u których rozpoczęto proces wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju, czyli:

 

  • urodzonych przedwcześnie ( wcześniaki )
  • opóźnionych w rozwoju psychoruchowym
  • z nadmiernym napięciem mięśniowym
  • po urazach mózgowo-czaszkowych
  • z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • nadpobudliwych
  • z zaburzeniami gastrycznym w szczególności z ostrymi kolkami
  • niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki.

Masaż może być przeprowadzany u niemowląt i dzieci od 3 miesiąca do 3 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych i rehabilitowanych może stanowić element terapii nawet do 6 roku życia i dłużej.


F