fbpx

Zabiegi

Logopeda


Project Description

Logopeda

W ramach terapii logopedycznej stosujemy: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, trening słuchowy, „kąpiel słowną”, masaż logopedyczny, masaż Castillo Morlesa, czytanie globalne metodą Jagody Cieszyńskiej; a także wspomagająco Programy Aktywności Ch. Knill , Metodę Dobrego Startu oraz program psychomotoryki. Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.


F