fbpx

Zabiegi

Hipoterapia


Project Description

Hipoterapia

W Ośrodku pacjenci codziennie uczestniczą w zajęciach hipoterapeutycznych. Zimą zajęcia odbywają się w krytej i ocieplanej ujeżdżalni, latem w terenie.

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznych, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej podczas, którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część prcesu terapeutycznego.

Oddziaływanie hipoterapii

  • Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego oraz powierzchniowego.
  • Sfera emocjonalno – motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
  • Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, oprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia i mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
  • Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych


F